ul. mjr Hubala 19,
45-266 Opole

+48 77 4421429
pp54@pp54.eu

Grupa V- „Słoneczka”

Od trzech lat jesteśmy grupą integracyjną. Nauczyciele pracujący w grupie : pani Marzena S, pani Patrycja D., pani Karolina N., pani Aleksandra Ś. W pracy z dziećmi pomagają nam panie Lucyna W i Wiola J. Przedszkolaki z naszej grupy są bardzo wesołe i pomocne, na co dzień są dla siebie miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest przyjazna. Jesteśmy wesołą i pełną pomysłów grupą 5 i 6-latków, składającą się z 8 chłopców i 12 dziewczynek. Uczymy się dbać o porządek, dzielić zabawkami, skupiać uwagę na zajęciach i pracy indywidualnej. Włączamy się w liczne zajęcia i zabawy zorganizowane. Staramy się być samodzielni we wszystkich sferach życiowych. Uczymy się wierszy, piosenek, tańczymy, i przede wszystkim dobrze się bawimy. Każde dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych funkcjonuje w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny opracowany przez zespół nauczycieli pracujących w grupie we współpracy z psychologiem, logopedą oraz rehabilitantem. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny dostosowany jest do możliwości, zainteresowań oraz potrzeb dziecka. Wszystkie dzieci w grupie integracyjnej realizują takie same treści programowe jak dzieci w pozostałych grupach, wzbogacone o zagadnienia związane z integracją. Przebywanie ze sobą dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej uczy opiekuńczości i odpowiedzialności, dostrzegania problemów innych osób, akceptowania ograniczeń, wzbogacania wiedzy o człowieku i o życiu. Z perspektywy czasu możemy stwierdzić, iż dzieci niepełnosprawne dobrze przystosowały się do życia w grupie, chętnie przychodzą do przedszkola. Obserwujemy, że stały się bardziej aktywne, bardziej skoncentrowane. Nie izolują się od innych, chętnie wspólnie się bawią, są sprawniejsze manualnie. Przyczyniło się do tego wiele ćwiczeń m.in. :zabawy stymulacyjno-kompensacyjne, w trakcie których usprawniamy percepcję słuchową, wzrokowo-ruchową oraz mowę i logiczne myślenie. Uczęszczanie do grupy integracyjnej pozytywnie wpływa na wszystkie dzieci.
Praca dydaktyczno – wychowawcza dostosowana jest do możliwości, umiejętności i potrzeb dzieci. Realizujemy ją w oparciu o : -program wychowania przedszkolnego, -nową podstawę programową; W pracy wykorzystujemy pozycje książkowe przeznaczone dla dzieci 5 i 6- letnich pt. „Plac zabaw" (podręcznik, karty prac, wyprawka).

W pracy realizować będziemy programy oraz innowacje:
-Program własny „Świat zmysłów” – Małgorzata P , Marzena S, Dominika F, Ewa K.;
-Program prozdrowotny „ Edukacja medyczna dla przedszkolaków-Zdrowy początek”- Marzena S ;
-Program zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej dla grupy dzieci w wieku 4-6 lat – Marzena S;
-Program własny „ABC Matematyki” dla dzieci 4-6 letnich
- Marzena S; -Program ,, Kolorowe dni w przedszkolu” Alicja P, Małgorzata N;
-Program ,, Baw się i bądź bezpieczny’’ Alicja P, Małgorzata N;
-Program ,,English for kids" Agnieszka P, Małgorzata P;
-Program ,,Zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej” Marzena S;
-Program zajęć rytmiczno-umuzykalniających „W Muzycznej Krainie” Anna M; -Innowacja pedagogiczna „Ja potrzebuję Ciebie"
-Karolina N, Katarzyna J,  Anna P, Patrycja D;
-Innowacja pedagogiczna „Zabawy logopedyczne ” – Patrycja D , Karolina N;
Metody, których wybrane elementy stosujemy w pracy to :
- metoda ,,Dobrego startu” M. Bogdanowicz
- pomaga nam w usprawnianiu analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno - ruchowego,
- metoda ,,Ruchu rozwijającego” W. Sherborne - poprzez ruch i dotyk dzieci nawiązują między sobą kontakt,
- metoda ,,Aktywnego słuchania muzyki” Batii Strauss
-wykorzystujemy elementy tańca, gestów, śpiewu i gry na instrumentach,
- metoda ,,Gimnastyki twórczej” R. Labana - dzieci poznają własne ciało i sposoby poruszania się w przestrzeni; W naszej grupie korzystamy także z wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się ( piktogramy oraz metoda ,,Makaton”
- dzięki tej metodzie komunikujemy się z dziećmi w formie gestów ).

W tym roku szkolnym planujemy kontynuować-oraz nawiązać- współpracę ze środowiskiem lokalnym:
-Szkoła Podstawowa nr 5 ,
-Szkoła Podstawowa nr 29 ,
-Straż Miejska ,
-Straż Pożarna,
-Policja,
-Miejska Biblioteka Publiczna,
-Szkoła Muzyczna,
-Przedszkole Publiczne nr 51, -Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, -Teatr Lalki i Aktora w Opolu
-Gospodarstwo Agroturystyczne w Gosławicach, -Zakłady pracy- m.in. piekarnia, zegarmistrz, poczta, itp.

ZAJĘCIA DODATKOWE W GRUPIE SŁONECZEK :
PONIEDZIAŁEK 11:30-12:00- zabawy ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej 13:30-14:00- religia
WTOREK 10.00 -10:30 język angielski
CZWARTEK 10.00 -10.30 język angielski
PIĄTEK 10:00-10:30 zajęcia rytmiczno -umuzykalniające 13.30-14.00 – religia